Nusprendus pakeisti esamą darbą, susiduriama su daugybe iššūkių. Dažnu atveju pasikeičia ne tik darbovietė, kolegos, vadovai, bet ir pareigos bei darbo pobūdis. Darbuotojui reikia išmokti naujų dalykų bei priprasti prie pasikeitusios darbo aplinkos. Įvykus tokiems pokyčiams jis patiria stresą, nes išeina iš savo komforto zonos. Siekiant, kad naujokas greičiau adaptuotųsi naujoje darbo vietoje, svarbu suteikti jam geriausias sąlygas prisitaikyti prie pokyčių.

JAV lyderystės mokymo ir tyrimų kompanijos „Leadership IQ“ atliktas tyrimas (2018 m.) parodė, kad tik 19 % į darbą priimtų naujų darbuotojų pavyksta tinkamai adaptuotis ir prisitaikyti prie pasikeitusios darbinės aplinkos. Nesėkmingos adaptacijos priežastimis laikomas grįžtamojo ryšio nebuvimas, nepritapimas prie kolegų, motyvacijos trūkumas, netinkamai pasirinktas darbo pobūdis bei kvalifikacijos trūkumas.

Darbdavys yra suinteresuotas, kad naujas darbuotojas kuo greičiau prisitaikytų ir pradėtų dirbti savarankiškai. Jo tikslas yra išleisti kuo mažiau išteklių naujoko apmokymams ir kad jo vykdomos užduotys kuo greičiau kurtų vertę organizacijai.

Įdarbinus naują darbuotojų, reikalinga abipusė adaptacija. Ne tik naujokas turi prisitaikyti prie kitos darbinės aplinkos, bet ir senieji darbuotojai turi priimti naujoką ir priprasti prie jo. Už sėkmingai vykdomą adaptacinį laikotarpį atsakinga ir įmonė, ir naujas darbuotojas. Tik esant abiejų pusių motyvacijai ir pastangoms, adaptacinis laikotarpis tampa sėkmingu.

5 būdai, kaip paspartinti naujoko adaptacijos laikotarpį:

 1. Išsamus supažindinimas su darbo vieta.

  Kad darbuotojas naujoje darbo vietoje greičiau apsiprastų, svarbu jį tinkamai supažindinti ne tik su jo darbo vieta, bet ir kitomis erdvėmis. Naujokui naudinga žinoti, kur galima palikti asmeninius daiktus, kur ieškoti poilsio erdvės, kur pietauti. Kuo išsamesnis supažindinimas su darbo erdve, tuo užtikrinamas greitesnis naujoko prisitaikymas prie pasikeitusios aplinkos.

 2. Skirti kuratorių.

  Pirmą darbo dieną, nevertėtų tikėtis, kad naujas darbuotojas ims savarankiškai dirbti. Kuo darbas yra paprastesnis, kuo adaptacija yra greitesnė, tačiau skiriant asmenį, kuris dirbtų kartu su naujoku yra sutaupoma daug laiko, nes kuratorius padeda naujokui išvengti klaidų ir greičiau perprasti užduočių vykdymo subtilybes. Be to, kartu su kuratoriumi dirbdamas naujokas gali jaustis drąsiau, nes nėra paliktas vienas, turi užnugarį, į kurį gali kreiptis turėdamas klausimų.

 3. Vadovo dėmesys.

  Bene pagrindinis vaidmuo naujo darbuotojo adaptacijos procese tenka jo tiesioginiam vadovui. Atėjus į darbą naujokui, tiesioginis vadovas turėtų skirti jam pakankamai dėmesio: pristatyti kolektyvui, supažindinti ne tik su organizacijos struktūra, veiklomis, vertybėmis, bet ir su jo pareigomis, pristatyti pareigybių sąrašą, aptarti kitus svarbius klausimus.

 4. Kolegų geranoriškumas ir noras padėti.

  Jei kolektyve vyrauja gera atmosfera, teigiamas nusiteikimas naujoko atžvilgiu, įdarbinus naują žmogų neturėtų kilti daug sunkumų. Naujokui svarbu išsiaiškinti kolektyve nusistovėjusias tradicijas, nerašytas taisykles, bendravimo kultūrą, kokie santykiai yra priimtini su bendradarbiais bei vadovu. Naujokui siūloma neatsiriboti, bendrauti su kolegomis darbiniais klausimais bei pertraukėlių metu, kartu pietauti.

 5. Naujoko motyvacija.

  Nors didžiąja dalimi naujoko adaptacinis laikotarpis priklauso nuo to, kaip jį priima nauja darbovietė, tačiau ne ką mažiau svarbi ir naujoko motyvacija bei noras kuo greičiau pritapti naujame darbe. Jei darbuotojas yra motyvuotas ir atviras naujovėms, tikėtina, kad greičiau įsilies į naują kolektyvą ir greičiau pradės tinkamai ir savarankiškai vykdyti paskirtas užduotis.

Tinkamas naujoko įvedimas į naują darbą mažina darbuotojų kaitą, mažėja kaštai darbuotojų atrankai, taip pat motyvuoja naują darbuotoją stengtis ir prisitaikyti prie naujos darbovietės bei pasiekiamas didesnis naujoko darbo efektyvumas.