JUGUM

Paslaugos

PERSONALO PAIEŠKA, ATRANKA, NUOMA

 • Siūlome galimybę pasinaudoti UAB JUGUM paslaugomis ir savo komandoje turėti kompetentingus ir motyvuotus darbuotojus.

 • Mūsų tikslas atrinkti tinkamiausius žmones į Jūsų pasiūlytas darbo pozicijas.

 • Didžiausią dėmesį skiriame paslaugų kokybei. Priklausomai nuo pareigybės, personalą atrenkame maksimaliai greitai.

 • UAB JUGUM vykdo įvairių sričių specialistų paiešką ir atranką.

 • Garantuojame konfidencialumą.

Paslaugos

 • Atranka

 • Nuoma

 • Darbo santykių administravimas

ATRANKA

PERSONALO PAIEŠKOS IR ATRANKOS PROCESAS SUSIDEDA IŠ:

 • Kliento poreikio išaiškinimas

 • Darbo skelbimo paruošimas ir talpinimas įvairiuose šaltiniuose

 • CV analizė

 • Interviu su kandidatais ir jų vertinimas

 • Tinkamiausių kandidatų pristatymas klientui

 • 3 mėnesių garantijos suteikimas

PASLAUGOS TIPAI:

 • Dalinė atranka

 • Pilna atranka

PERSONALO NUOMA

Personalo nuoma darbdaviui suteikia galimybę turėti reikiamos kvalifikacijos darbuotoją neįdarbinant jo savo įmonėje. Šias pareigas prisiima UAB JUGUM. Klientui atsiranda didesnė galimybė koncentruotis į pridėtinės vertės kūrimą, padidinti įmonės lankstumą, sumažinti veiklos riziką bei veiklos kaštus.

Darbdavio nauda:

 • Turi ilgesnį išbandymo laikotarpį prieš įdarbinant darbuotoją savo įmonėje (jei yra poreikis įsidarbinti)

 • Turi reikiamą darbuotoją reikiamam laikotarpiui (dienai ar kitam terminui, konkrečios užduoties atlikimui ir pan.)

 • Nesirūpina paieška, atranka, darbo skelbimais, personalo apskaitos dokumentų administravimu, tokių kaip sutarčių sudarymas/nutraukimas, atostogos ir pan., darbuotojų algų išmokėjimu bei LR įstatymų numatytų mokesčių mokėjimu

DARBO SANTYKIŲ ADMINISTRAVIMAS

UAB JUGUM taupo Kliento laiką. Užsisakius šią paslaugą Klientas gali skirti visą laiką tiesioginei įmonės veiklai, o mes užtikrinsime, kad personalo valdymas būtų vykdomas pagal visus LR DK reikalavimus.

UAB JUGUM prisiima darbus susijusius su Jūsų norimu įdarbinti kandidatu:

 • Įdarbinimas, išdarbinimas, darbo sutarties sąlygų keitimas

 • Susitarimų sudarymas

 • Atostogų administravimas

 • Pažymų išdavimas

 • Komandiruotės įforminimas

 • Atlyginimo skaičiavimas bei LR įstatymų numatytų mokesčių mokėjimas

Kliento nauda:

 • Mažesnis personalo ir apskaitos specialistų kiekis

 • Lankstumas esant limituotam darbuotojų skaičiui

 • Lengva naudotis šia paslauga

KONSULTACIJOS ĮMONĖMS: ORGANIZACIJŲ BENDRŲJŲ VEIKLOS PROCESŲ VERTINIMAS

UAB JUGUM siūlo galimybę iš šalies įsivertinti bendruosius įmonės veiklos procesus. Vertinimas vyksta bendraujant su atsakingais darbuotojais, peržiūrint turimą dokumentaciją, stebint vykstančius procesus.
Visas vertinimo procesas konfidencialus, vertinimo rezultatai pateikiami raštiškoje išvadoje bei pateikiamas išsamus komentaras vadovams. Galima vertinti tiek visas, tiek pasirinktas sritis.

I ETAPAS – BENDRŲJŲ VEIKLŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Dokumentų valdymas:

 • Dokumentų apskaita, registrai, registravimo procesas

 • Dokumentų formos, rekvizitai

 • Elektroninės dokumentų bazės

 • Archyvavimas ir archyvo būklė

 • Darbuotojų, atsakingų už dokumentų valdymą, kompetencijos įvertinimas

Turto valdymas:

 • Turto valdymo procedūrų, taisyklių tvarkų vertinimas

 • Turto valdymo apskaitos vertinimas

 • Turto valdymo procesų vertinimas

 • Transporto parko valdymo vertinimas

 • Sutarčių, skirtų turto valdymui, vertinimas

Darbų sauga ir aplinkosauga:

 • Darbų saugos reikalavimai ne gamybinėms įmonėms

 • Gaisrinės saugos reikalavimai ne gamybinėms įmonėms

 • Taupus energetinių resursų naudojimas

 • Valdomi ir įtakojami aplinkosaugos aspektai (pagal ISO 14001 standarto reikalavimus)

Planavimas ir pirkimai:

 • Viešųjų pirkimų auditas arba pirkimų organizavimo tvarkos patikra

 • Pirkimų planavimas ir planų vykdymo sekimas

 • Atsargų valdymas

 • Kokybės užtikrinimas

Korporatyvinė teisė:

 • Bendrųjų teisinių dokumentų būklė

 • Sutarčių registravimas ir saugojimas

 • Sutarčių bendras įvertinimas

Personalo valdymas:

 • Personalo valdymo dokumentacija

 • Formalūs personalo valdymo procesai

 • Ugdomieji (“minkštieji”) personalo valdymo procesai

Įvertinus gali būti pateikiamos trijų rūšių rekomendacijos:

 1. Nedelsiant taisytina – pastebėjimai dėl akivaizdžių pažeidimų, kurie galėtų sukelti teisinių pasekmių

 2. Rekomendacijos dėl veiklos organizavimo – aprašomos veiklos, kurias tikslinga optimizuoti ir keisti, norint padaryti veiklą efektyvesne, mažinti kaštus ir minimizuoti riziką

 3. Pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo – aprašomos veiklos, kurias siūloma tobulinti siekiant pagerinti darbinę atmosferą, formuoti teigiamą organizacijos įvaizdį, diegti naujoves ir motyvuoti darbuotojus

II ETAPAS – REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Atsižvelgiant į pateiktas pirmojo etapo rekomendacijas, gali būti įgyvendinamos sutartos veiklos:

 • Vidinių tvarkų, taisyklių, procedūrų rengimas

 • Sutarčių ir kitų dokumentų šablonų parengimas

 • Konsultacijos organizacijos specialistams

 • Vadovų ir darbuotojų mokymai

 • Koučingas

KOMANDOS FORMAVIMAS IR SAVĘS PAŽINIMAS

Komandos formavimas ir savęs pažinimas per fraktalų piešimo techniką (2-jų dalių seminaras)

Skirta darbo kolektyvams, kolektyvų vadovams ir visiems, besidomintiems dailės terapijos būdais

Kaina: 59 € + PVM

Seminaro data derinama individualiai pagal poreikį.

Vienos dalies trukmė:
4 val. (13:00-17:00)

Nauda:

 • Išmoksite geriau pažinti ir priimti save bei kitus.

 • Išsiaiškinsite priežastis, trukdančias sklandžiam bendravimui.

 • Atrasite galimybes spręsti iškilusius nesutarimus ar užkirsti kelią emociniams konfliktams.

 • Pagerinti psichologinį klimatą kolektyve bei bendradarbiavimo kokybę.

 • Atskleisite stipriąsias savo asmenybės puses.

 • Įgysite pasitikėjimo savimi, gebėjimą save išreikšti.

 • Išlaisvinsite prigimtinį kūrybiškumą.

 • Atsipalaiduosite, nurimsite, pailsėsite.

Pritaikomumas:
Šios bazinės žinios suteiks galimybę savarankiškai piešti bei suprasti piešinius. Techniką galėsite naudoti organizuojant kolektyvo laisvalaikį ar asmeniniams poreikiams.

Temos:
I dalis. Testinio piešinio piešimas. Piešimo taisyklės. Linijos ir jų reikšmės, piešinio konfigūracija, langelių ir jų dydžių, spalvų ir atspalvių reikšmės.
II dalis. Piešinių šifravimas. Kaip technikos pagalba daryti įtaką keičiant mąstymo, elgesio stereotipus, ugdyti naujus charakterio bruožus ar išryškinti savo stipriąsias puses. Įvairių klausimų sprendimas naudojant fraktalinį piešimo metodą.

Fraktalų piešimas – vizualinės savianalizės technika, padedanti labiau pažinti, suprasti bei priimti save ir kitus aplinkoje, kurioje praleidžiame didelę laiko dalį: darbe, šeimoje ir pan. Technika lengvai įsisavinama ir visiems prieinama, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ir t.t. Ją naudoti gali tiek mokantys piešti, tiek galvojantys, kad piešti nemoka.

Fraktalinis piešinys – tai lyg veidrodis, kuriame galime pamatyti save. Daugkartiniai tyrinėjimai rodo, kad žmogaus smegenys išlaiko išsamią informaciją apie asmenybę, įpročius ir tikslus, viską, kas susiję su žmogaus ir jo artimųjų fiziologija. Atliekant technologinius veiksmus, kurie sudaro šio metodo pagrindą, įmanoma ištraukti informaciją iš pasąmonės ir iškelti ją į išorinį – sąmonės lygmenį. Kadangi išorinių dirgiklių nėra (piešiama užsimerkus ir spalvos renkamos nežiūrint), pasiekiamas svarbiausias tikslas: išsijungęs protas užleidžia vietą mūsų nesąmoningajai sričiai.

Užsiėmimo metu dalyviams pristatoma piešimo technika, supažindinama su piešinyje esančiomis spalvų, linijų, formų, piešinio išsidėstymo lape ir pan. reikšmėmis. Pabaigus piešti, vyksta piešinių paroda – aptarimas. Dalyviai gauna dalomąją medžiagą ir pažymėjimą.

Seminarą veda Laima Barbora Pauliukėnė, asociacijos FRACTUS LT prezidentė, turinti daugiau nei dešimt metų vadovavimo patirties su personalo valdymu susijusiose organizacijose. Sertifikuota fraktalinio piešimo metodo mokytoja. Geštalto institute baigė mokymus – Geštaltas organizacijoje. Seminarus organizuoja darbo kolektyvams ir privatiems asmenims, veda kūrybinius vakarus, su piešėjų grupe organizuoja darbų parodas.

Registracija
http://jugum.lt/registracija/

Seminaras vyks:
UAB JUGUM.
Kalvarijų 39, Vilnius

Kaip mus rasti:

UAB JUGUM

Kalvarijų g. 39
LT-09313, Vilnius
Tel. +370 699 74798
jugum@jugum.lt

Jums nepavyko išsiųsti cv, nes nesutikote su privatumo politika. Bandykite dar kartą.