UAB JUGUM siūlo galimybę iš šalies įsivertinti bendruosius įmonės veiklos procesus. Vertinimas vyksta bendraujant su atsakingais darbuotojais, peržiūrint turimą dokumentaciją, stebint vykstančius procesus. Visas vertinimo procesas konfidencialus, vertinimo rezultatai pateikiami raštiškoje išvadoje bei pateikiamas išsamus komentaras vadovams. Galima vertinti tiek visas, tiek pasirinktas sritis.

I ETAPAS – BENDRŲJŲ VEIKLŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Dokumentų valdymas:
Dokumentų apskaita, registrai, registravimo procesas
Dokumentų formos, rekvizitai
Elektroninės dokumentų bazės
Archyvavimas ir archyvo būklė
Darbuotojų, atsakingų už dokumentų valdymą, kompetencijos įvertinimas

Turto valdymas:
Turto valdymo procedūrų, taisyklių tvarkų vertinimas
Turto valdymo apskaitos vertinimas
Turto valdymo procesų vertinimas
Transporto parko valdymo vertinimas
Sutarčių, skirtų turto valdymui, vertinimas

Darbų sauga ir aplinkosauga:
Darbų saugos reikalavimai ne gamybinėms įmonėms
Gaisrinės saugos reikalavimai ne gamybinėms įmonėms
Taupus energetinių resursų naudojimas
Valdomi ir įtakojami aplinkosaugos aspektai (pagal ISO 14001 standarto reikalavimus)

Planavimas ir pirkimai:
Viešųjų pirkimų auditas arba pirkimų organizavimo tvarkos patikra
Pirkimų planavimas ir planų vykdymo sekimas
Atsargų valdymas
Kokybės užtikrinimas

Korporatyvinė teisė:
Bendrųjų teisinių dokumentų būklė
Sutarčių registravimas ir saugojimas
Sutarčių bendras įvertinimas

Personalo valdymas:
Personalo valdymo dokumentacija
Formalūs personalo valdymo procesai
Ugdomieji (“minkštieji”) personalo valdymo procesai

Įvertinus gali būti pateikiamos trijų rūšių rekomendacijos:
Nedelsiant taisytina – pastebėjimai dėl akivaizdžių pažeidimų, kurie galėtų sukelti teisinių pasekmių
Rekomendacijos dėl veiklos organizavimo – aprašomos veiklos, kurias tikslinga optimizuoti ir keisti, norint padaryti veiklą efektyvesne, mažinti kaštus ir minimizuoti riziką
Pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo – aprašomos veiklos, kurias siūloma tobulinti siekiant pagerinti darbinę atmosferą, formuoti teigiamą organizacijos įvaizdį, diegti naujoves ir motyvuoti darbuotojus

II ETAPAS – REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Atsižvelgiant į pateiktas pirmojo etapo rekomendacijas, gali būti įgyvendinamos sutartos veiklos:
Vidinių tvarkų, taisyklių, procedūrų rengimas
Sutarčių ir kitų dokumentų šablonų parengimas
Konsultacijos organizacijos specialistams
Vadovų ir darbuotojų mokymai
Koučingas

Dėl detalesnės informacijos prašome skambinti +37069974798 arba susisiekite el.paštu jugum@jugum.lt