Norime priminti, kad nuo 2019 m. liepos 26 d. įsigaliojo LR darbo kodekso 25 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. XIII-2327), kuriuo darbdaviai įpareigojami darbo skelbime nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio intervalą.

Šie pakeitimai įvykdyti, siekiant skaidrumo užtikrinti darbuotojų teises į teisingą apmokėjimą už darbą bei nediskriminavimą.

Naujasis reglamentas leidžia darbuotojui lengviau apsispręsti dėl siūlomos darbo vietos bei matyti, koks darbo užmokestis yra siūlomas už lygiavertį darbą kitoje darbovietėje.

Nors dalis darbo skelbimų, siekiant jų patrauklumo jau anksčiau buvo pateikiami su siūlomu darbo užmokesčiu, tačiau po liepos 26 d. minėta taisyklė tampa privaloma visiems be išimties.

Jei darbdavys nesilaiko nurodytų reikalavimų ir skelbdamas darbo pasiūlymą, nenurodo siūlomo darbo užmokesčio, tai gali būti traktuojama, kaip darbo įstatymų pažeidimas.

Siekiant greičiau perprasti įsigaliojusią tvarką, būtų naudinga išsiaiškinti:
• Ar nurodytas darbo užmokestis yra Bruto (prieš mokesčius) ar Neto (po mokesčių);
• Ar galimi priedai už gerus darbo rezultatus;
• Jei nurodytas darbo užmokesčio intervalas, kas lemia mažesnį ar didesnį apmokėjimą.

Ieškote darbo? Nieko nelaukite ir siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu jugum@jugum.lt, JUGUM komanda rekomenduoja nurodyti savo lūkesčius darbo užmokesčiui.